Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)

ESK-50A หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดอาร์ทไลน์ 20 มล.

  • ใช้สำหรับเติมปากกาไวท์บอร์ดอาร์ทไลน์

  • ขนาดบรรจุ 20 มล.

  • สีเข้ม คมชัด

  • ไร้สารพิษ

วิธีเติมหมึก หมุนส่วนหัวปากกาออกแล้วเติมหมึกประมาณ 2 มล. ด้วยหลอดดูดหมึก

985 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล