Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)

แท่นประทับตรา STAZON MIDI ขนาดเล็ก สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค

- แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ขนาดสินค้า 5.5 X 5.5 ซม.- ขนาดแท่นหมึก 3.5 X 3.5 ซม.

- น้ำหมึกแบบโปร่งแสง หมึกกันน้ำ ทนความเย็นและความร้อนได้ดี แห้งไว

- สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ

- วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป

*** ระยะเวลาแห้ง 3 นาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

229 THB /

เลือกสี
จำนวน

แท่นประทับ StazOn Pigment สำหรับปั๊มบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค หมึกกันน้ำ นำเข้าจากญี่ปุ่น

 • แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
 • ขนาดสินค้า 9.5 X 5.5 ซม.
 • ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 3.5 ซม.
 • น้ำหมึกแบบทึบแสง สีสด หมึกกันน้ำ ทนความเย็นและความร้อนได้ดี แห้งไว
 • สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซรามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ
 • วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้ StazOn
 • น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป*** ระยะเวลาแห้ง 3 วินาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

295 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

แท่นประทับตรา STAZON สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค

 • แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น 
 • ขนาดสินค้า 9.5 X 6.7 ซม.- ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 4.7 ซม.
 • น้ำหมึกแบบโปร่งแสง หมึกกันน้ำ ทนความเย็นและความร้อนได้ดี แห้งไว
 • สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด
 • *** ระยะเวลาแห้ง 3 นาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

295 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

StazOnแท่นประทับและหมึกเติมแท่นประทับตรา ขนาด 15 มล. สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค

- แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
- ขนาดสินค้า      9.5 X 6.7 ซม.
- ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 4.7 ซม.
- น้ำหมึกแบบทึบแสง หมึกกันน้ำ ทนความเย็นและความร้อนได้ดี แห้งไว
- สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ
- วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้  StazOn                  
น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป
*** ระยะเวลาแห้ง 3 วินาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

- น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
- น้ำหมึกแบบทึบแสง
- ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn 
- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว
- สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน 
  กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท ฯลฯ
- วิธีการใช้งาน : นำน้ำหมึกขวดบีบเป็นจุดทั่วแผ่นซับหมึกและค่อยๆ เกลี่ยให้สีซับลงบนแท่นหมึกจนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงใช้งานได้ หลังจากใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยาล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป 
- ระยะเวลาการแห้ง 3 วินาที - 5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้

395 THB / ชุด

เลือกสี
จำนวน ชุด

แท่นประทับตราตลับเปล่าไร้หมึก StazOn สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค (ตลับเปล่า)

- แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ขนาดสินค้า 9.5 X 6.7 ซม.- ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 4.7 ซม.

- แท่นเปล่าใช้สำหรับเติมหมึก StazOn.

- สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ

- วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป

*** ระยะเวลาแห้ง 3 วินาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

210 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

ATU-2 แท่นประทับตราไร้หมึก TAT,ขนาดกลาง

 • ใช้งานร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ TAT
 • ขนาด : 56 X 90 มม.
 • ตลับพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง คงทน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
 • อุ้มหมึกได้มากและนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี
 

1,070 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

ATU-3 แท่นประทับตราไร้หมึก TAT,ขนาดใหญ่

 • ใช้งานร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ TAT
 • ขนาด : 67 X 106 มม.
 • ตลับพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง คงทน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
 • อุ้มหมึกได้มากและนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี

 

 

1,320 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

ATU-4 แท่นประทับตราไร้หมึก TAT,ขนาดใหญ่พิเศษ

 • ใช้งานร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ TAT
 • ขนาด : 87 X 143 มม.
 • ตลับพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง คงทน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
 • อุ้มหมึกได้มากและนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี

   

 

2,225 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น