Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)

หมึกเติมแท่น StazOn Pigment สำหรับปั๊มบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค ขนาด 15 มล. หมึกกันน้ำ นำเข้าจากญี่ปุ่น

 • น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

 • น้ำหมึกแบบทึบแสง สีสันสดใส- ขนาดบรรจุ 15 มล.

 • ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn Pigment- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

 • สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท ฯลฯ

 • วิธีการใช้งาน

 • นำน้ำหมึกขวดบีบเป็นจุดทั่วแผ่นซับหมึกและค่อยๆ เกลี่ยให้สีซับลงบนแท่นหมึกจนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงใช้งานได้ หลังจากใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยาล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป

 • ระยะเวลาการแห้ง 3 วินาที - 5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้

237 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

StazOn หมึกเติมแท่นประทับตรา ขนาด 15 มล. ประทับบนพลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้

- น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn

- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

- สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท

229 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

STAZON หมึกเติมแท่นประทับตรา สีเมทัลลิค ขนาด 15 มล. ประทับบนพลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้

- น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn

- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

- สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท

245 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

STG-1N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไป TAT 55 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ
 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด
 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน
 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

1,055 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

STG-3N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไป TAT 330 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

4,250 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

STSG-1N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไป TAT 55 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

1,055 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

STSG-3N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไป TAT 330 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

4,250 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

STP-1N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานพลาสติก TAT 55 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

1,055 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

STP-3N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานพลาสติก TAT 330 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

4,250 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

STSP-1N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานพลาสติก TAT 55 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

1,055 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

STSP-3N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานพลาสติก TAT 330 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

4,250 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

STM-1N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานเหล็ก TAT 55 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

1,055 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

STM-3N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานเหล็ก TAT 330 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

4,250 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

STSM-1N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานเหล็ก TAT 55 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

1,055 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

STSM-3N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานเหล็ก TAT 330 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

4,250 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

NI-130 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไปนอริส 120 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ
 • ปริมาณสุทธิ 120 มล./ขวด
 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน
 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

330 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น

NI-SOL สารละลายสำหรับเจือจางหมึกนอริส 120 มล.

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 120 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

 

245 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

SOL-31 สารละลายสำหรับเจือจางหมึก TAT 55 มล.

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว
 

560 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

SOL-331 สารละลายสำหรับเจือจางหมึก TAT 330 มล.

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

 
 

2,265 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

SOL-32 สารละลายสำหรับเจือจางหมึก TAT 55 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว
 • แห้งเร็ว

 

 

560 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

SOL-332 สารละลายสำหรับเจือจางหมึก TAT 330 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว
 • แห้งเร็ว

2,265 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

สารละลาย สำหรับเจือจางหมึก STAZON ขนาด 56 มล.ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 56มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

245 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น

สารละลาย สำหรับเจือจางหมึก StazOn ( StazOn Solvent ) ขนาด 10 มล.ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง

 • สามารถนำมาละลายหมึก บนตรายางที่เกิดการแข็งตัว (ไม่ใช่เกิดจากการแห้งเพราะน้ำหมึกหมด) ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 • สามารถนำมาใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดตรายาง (โดยหยดลง 2-3 หยด บนตรายาง แล้วทำการเช็ดด้วยทิชชู่) หรือลบหมึกที่ปั๊มลงบนวัสดุที่มีผิวมันได้อีกด้วย

 • สินค้าคุณภาพ ของแท้ 100% นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

 • วิธีการใช้งาน

 • หากหมึกมีการแข็งตัว ให้หยดน้ำยาละลายหมึก StazOn Solvent หยดในปริมาณเล็กน้อยเพื่อละลายเนื้อหมึก (ประมาณ 1-2 หยด)

 • ข้อระวัง

 • ห้ามหยดในปริมาณมาก เพราะจะทำให้สีของหมึกจางและเสียได้

165 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น