Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)

ERT-MMC แปรงลบกระดานแม่เหล็กอาร์ทไลน์

  • ใช้สำหรับการลบกระดานไวท์บอร์ด
  • ด้ามจับเป็นโฟม หน้าแปรงทำมาจากสักหลาด
  • ชนิดแม่เหล็ก สามารถยึดติดกับกระดานไวท์บอร์ด
  • มีช่องตรงกลางสำหรับเสียบปากกา
  • ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ น้ำหนักเบา
  • บรรจุ 16 ชิ้น / กล่อง

1,425 THB / ชุด

เลือกสี
จำนวน ชุด

CR-136 แปรงลบกระดานเอ-ไลน์

  • ใช้สำหรับลบกระดานไวท์บอร์ด

  • ด้ามจับเป็นพลาสติก น้ำหนักเบา

  • ลบสะอาด ไม่ทิ้งคราบ

155 THB / โหล

จำนวน โหล