Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)

QTPLR-10 หมึกเติมตรายางหมึกในตัว เอ็กซ์สแตมเปอร์ ควิกซ์ 10 มล.

 • ใช้สำหรับเติมตรายางหมึกในตัว

 • ขนาดบรรจุ 10 มล.

 • หมึกกันน้ำ สีเข้ม คมชัด

 • ไร้สารพิษ

วิธีการเติมหมึก เปิดส่วนบนตรายางออก หยดหมึกลงไป เพื่อให้หมึกซึมทั่วตรายาง

1,140 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล

CS-10N หมึกเติมตรายางหมึกในตัว เอ็กซ์สแตมเปอร์ 10 มล.

 • ใช้สำหรับเติมตรายางหมึกในตัว
 • ขนาดบรรจุ 10 มล.
 • หมึกกันน้ำ สีเข้ม คมชัด

 • ไร้สารพิษ

วิธีการเติมหมึก เปิดส่วนบนตรายางออก หยดหมึกลงไป เพื่อให้หมึกซึมทั่วตรายาง

1,140 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล

NI-150 หมึกเติมตรายางหมึกในตัวเอ-ไลน์ 30 มล.

 • ใช้สำหรับเติมตรายางหมึกในตัว

 • ขนาดบรรจุ 30 มล.

 • สีเข้ม คมชัด ไร้สารพิษ

วิธีการเติมหมึก เปิดส่วนบนตรายางออก หยดหมึกลงไป เพื่อให้หมึกซึมทั่วตรายาง

80 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น