Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)

ESK-20 หมึกเติมปากกาเคมีอาร์ทไลน์ 20 มล.

  • ใช้สำหรับเติมปากกาเคมีอาร์ทไลน์
  • ขนาดบรรจุ 20 มล.
  • หมึกกันน้ำ สีเข้ม คมชัด

  • ไร้สารพิษ

วิธีเติมหมึก หมุนส่วนหัวปากกาออกแล้วเติมหมึกประมาณ 2 มล. ด้วยหลอดดูดหมึก

740 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล

ESK-3 หมึกเติมปากกาเคมีอาร์ทไลน์ 330 มล.

  • ใช้สำหรับเติมปากกาเคมีอาร์ทไลน์
  • ขนาดบรรจุ 330 มล.
  • หมึกกันน้ำ สีเข้ม คมชัด

  • ไร้สารพิษ

วิธีเติมหมึก หมุนส่วนหัวปากกาออกแล้วเติมหมึกประมาณ 2 มล. ด้วยหลอดดูดหมึก

640 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น