Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)

EHJ-1 แท่นประทับตราอาร์ทไลน์ เบอร์ 00

 • แท่นหมึกใช้กับตรายาง

 • ขนาด : 40X63 มม.

 • จากผ้าวัสดุคุณภาพดี สามารถรับแรงกดจากการประทับได้ดี

 • เติมหมึกได้ ใช้งานได้นาน ไม่ยุบ เก็บน้ำหมึกได้ดี ประหยัดหมึก

940 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล

EHJ-2 แท่นประทับตราอาร์ทไลน์ เบอร์ 0

 • แท่นหมึกใช้กับตรายาง

 • ขนาด : 56X90 มม.

 • จากผ้าวัสดุคุณภาพดี สามารถรับแรงกดจากการประทับได้ดี

 • เติมหมึกได้ ใช้งานได้นาน ไม่ยุบ เก็บน้ำหมึกได้ดี ประหยัดหมึก 

1,150 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล

EHJ-3 แท่นประทับตราอาร์ทไลน์ เบอร์ 1

 • แท่นหมึกใช้กับตรายาง

 • ขนาด : 67X106 มม.

 • จากผ้าวัสดุคุณภาพดี สามารถรับแรงกดจากการประทับได้ดี

 • เติมหมึกได้ ใช้งานได้นาน ไม่ยุบ เก็บน้ำหมึกได้ดี ประหยัดหมึก 

1,370 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล

EHJ-4 แท่นประทับตราอาร์ทไลน์ เบอร์ 2

 • แท่นหมึกใช้กับตรายาง

 • ขนาด : 87X143 มม.

 • จากผ้าวัสดุคุณภาพดี สามารถรับแรงกดจากการประทับได้ดี

 • เติมหมึกได้ ใช้งานได้นาน ไม่ยุบ เก็บน้ำหมึกได้ดี ประหยัดหมึก 

3,060 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล